วิธีลงทะเบียนสร้างโปรโฟล์ติวเตอร์ (รออนุมัติ)

แก้ไขครั้งสุด 03/05/2020 เวลา 10:57:45 น.

ปัญหาที่ติวเตอร์ลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติมากที่สุด คือ

 

1. ติวเตอร์สมัครเป็นสมาชิกเว็บเท่านั้น ( สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ต้องทำอย่างไร ? ) แต่ไม่ได้กรอกข้อมูลให้ครบทุกขั้นตอน (โปรไฟล์จึงยังไม่อนุมัติ)
2. ติวเตอร์กรอกข้อมูล แต่ไม่แนบเอกสารสำเนารูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (ที่รับรองสำเนา) และแนบวุฒิการศึกษาหรือผลการเรียนล่าสุด (กรณีที่กำลังศึกษาอยู่) (โปรไฟล์จึงยังไม่อนุมัติ)

 

 

วิธีลงทะเบียนสร้างโปรไฟล์ติวเตอร์ในเว็บไซต์ Tutorfreelance.co

 
               หลังจากที่สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ (เพื่อเข้าสู่ระบบเว็บไซต์แล้ว) ยังไม่ถือว่าเป็นติวเตอร์ฟรีแลนซ์ ที่จะประกาศโปรไฟล์ในเว็บไซต์ Tutorfreelance.co ได้ ดังนั้นติวเตอร์ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามคำแนะนำด้านล่าง ให้ครบทั้ง 5 ส่วน
- เพื่อให้ทีมงานอนุมัติโปรไฟล์ติวเตอร์
- เพื่อให้โปรไฟล์ติวเตอร์ แสดงบนหน้าเว็บไซต์ TuTorFreeLance.Co
- เพื่อให้นักเรียน/ผู้ปกครอง ที่สนใจจะว่าจ้าง ได้พิจารณารายละเอียดจากโปรไฟล์ของติวเตอร์ในเบื้องต้น
- เพื่อนำไปสู่การ พูดคุย สนทนา เกี่ยวกับรายละเอียด เนื้อหา ขอบเขตวิชา ราคา และข้อตกลงอื่น ๆ
- เพื่อนำไปสู่การรับงาน รับโอนเงิน และรับผิดชอบสอนตามที่ตกลงกันไว้
- และ เพื่อรับประกันว่าติวเตอร์ที่ประกาศโปรไฟล์ในเว็บไซต์ Tutorfreelance.co นั้น เป็นติวเตอร์ที่สนใจรับงานสอนออนไลน์จริง มีความน่าเชื่อถือ และมีคุณภาพมากที่สุด

 

 

 

ติวเตอร์กรอกข้อมูลที่สำคัญและเป็นความจริงให้ครบทั้ง 5 ส่วน ดังนี้

 
1034e1b7703e0294e6b3ce8e13ae5542
 
1. ข้อมูลของติวเตอร์
- ระบุรายละเอียดวิชาที่ติวเตอร์รับสอน
- อธิบายเกี่ยวกับผู้สอน รายละเอียดเพิ่มเติมของติวเตอร์ ความน่าสนใจ ความสามารถพิเศษ
- กำหนดราคาค่าจ้างต่อชั่วโมง เช่น 300 บาทต่อชั่วโมง หรือ 300-500 บาท แล้วแต่ติวเตอร์จะเป็นผู้กำหนด
- เลือกสอนผ่านระบบติวตัวต่อตัวออนไลน์ และ ถ้าติวเตอร์ให้นักเรียนทดลองติวฟรีได้ ก็เลือกได้ว่าจะให้ทดลองติวฟรีกี่ชั่วโมง
- แนบวีดีโอแนะนำตัว หรือ วิดีโอตัวอย่างการติว แต่ถ้ายังไม่มีวีดีโอสามารถอัพโหลดภายหลังได้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้โปรไฟล์ของติวเตอร์น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

818e2e70f84326a64457f0272a1faf7e

 
 
2. ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน (เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลบัตรของท่านต่อสาธารณะ)
ติวเตอร์จะต้องระบุข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนให้เป็นความจริง ถูกต้องและครบถ้วนนะครับ
- โดยระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ชื่อคำนำหน้า
- ชื่อ- นามสกุล (ภาษาไทย) และต้องเป็นความจริง
- เพศ
- สถานภาพ
- ที่อยู่
- และที่สำคัญ คือ (แนบรูปถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว)

531a61bbb6f9d4b6b3f3cac456d20f7c

 

 

 
3. ประวัติการศึกษา (โปรดระบุให้เป็นความจริง)
- เลือกสถานะทางการศึกษา
- กรณีสำเร็จการศึกษา ระบุมหาวิทยาลัย , คณะที่จบ และแนบรูปถ่ายวุฒิการศึกษา
- กรณีกำลังศึกษาอยู่ ระบุมหาวิทยาลัย , คณะที่กำลังศึกษา และแนบรูปถ่ายผลการเรียนล่าสุด

406355913b67b16f6feb9e797df386bc

4. ประสบการณ์ทำงาน (หากกำลังศึกษาอยู่จะไม่ระบุก็ได้)

 

baa1e05e28e7b8dd83b05c7e0ba6920b

5. ข้อมูลติวเตอร์ที่รับสอน (ตามที่ท่านมีความสามารถติวได้และต้องการให้โปรไฟล์ไปแสดงตามกลุ่มวิชานั้นๆ)
   - ติวเตอร์ที่สมัครแพ็คเกจ รายเดือน เลือกกลุ่มวิชาไม่จำกัด และรายวิชาไม่จำกัด
   - ส่วนติวเตอร์ที่ลองใช้งานฟรี 60 วัน เลือกกลุ่มวิชาไม่จำกัด แต่เลือกรายวิชา ได้เพียง 2 วิชา เท่านั้น
     โดยเลือกวิชาที่ท่านถนัดที่สุดนะครับ และเมื่อเลือกเสร็จแล้วอย่าลืม คลิก >> บันทึกข้อมูล

 

 

e262149f87793bfe203f3c414aaaa473

 

 

     6. ห้องเรียนออนไลน์ (คือ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ระหว่างติวเตอร์กับนักเรียน อธิบายไว้แล้ว คลิก ติวเตอร์จะสร้างห้องสอนออนไลน์อย่างไร ?)
     7. การชำระเงิน/สถานะโปรไฟล์ (ซึ่งอธิบายไว้ใน วิธีสมัครแพ็คเกจประกาศโปรไฟล์แบบรายเดือน ? และ วิธีเป็นติวเตอร์แนะนำ โดยแสดงหน้าแรกเว็บไซต์ ?)
     8. เลื่อนลำดับโปรไฟล์ (อธิบายไว้แล้ว คลิก วิธีดันโปรโฟล์ให้แสดงอันดับแรกในทุก 3 ชั่วโมง ?)

 

                          หากกรอกข้อมูลครบถ้วนตามข้อที่ 1. - 5. แล้ว โปรดรอทีมงานอนุมัติการเป็นติวเตอร์ฟรีแลนซ์ภายใน 24 ชม. (เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะมี SMS แจ้งให้ทราบ) ข้อมูลที่ติวเตอร์ลงทะเบียนนี้ จะแสดงในโปรไฟล์ของติวเตอร์แสดงบนเว็บไซต์ในกลุ่มวิชาและรายวิชาที่ติวเตอร์เลือกไว้ (ยกเว้นข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน)
                              แต่หากยังไม่ได้รับการอนุมัติหลังจากผ่าน 24 ชม. ไปแล้ว ติวเตอร์ตรวจสอบความถูกต้องตามข้อ 1. - 5. อีกครั้ง และหากยืนยันว่าเป็นความจริงแล้ว  แจ้งทีมงานให้ตรวจสอบใหม่อีกครั้งทาง Line ID : @Tutorfreelance 

 

 

 

ติวเตอร์สามารถติดต่อ สอบถาม ขอความช่วยเหลือ ทีมงานได้ที่

เบอร์โทร. 083-4445783  | Line ID : @Tutorfreelance | คลิก : ติดต่อเรา