Suparang Lohsomboon (ออฟไลน์)

กรุงเทพมหานคร
 • ผู้ติดตาม
 • 0

  รีวิว
 • 0

  คอร์ส

คะแนนเฉลี่ย

0.00

( พัฒนา )

ติวเตอร์: Suparang Lohsomboon เพศ: หญิง
เป็นสมาชิกเมื่อ: 05/07/2020 เวลา 11:12:32 น.
สถานะ: รายเดือน/รายปี
เกี่ยวกับผู้สอน: เป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษครบ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน
ค่าสมัคร:
300 บาท/ชั่วโมง
สอนแล้ว:
0 คอร์ส
ได้คะแนนรีวิว:
5 ดาวน์ 0ครั้ง
สอนผ่าน:
ระบบติวตัวต่อตัวออนไลน์
ทดลองเรียนฟรี:
ไม่ระบุ
จำนวนคนดูโปรโฟล์:
89 ครั้ง
รีวิวโดยนักเรียน
คอร์สที่รับสอนออนไลน์
ลำดับ กลุ่มวิชา วิชา วันที่รับติว ติวแบบ
1 กลุ่มวิชา ประถมศึกษา ภาษาอังกฤษ อา,ศ,ส, ตัวต่อตัวออนไลน์
2 กลุ่มวิชา ประถมศึกษา ติวสอบเข้า ม. 1 อา,ศ,ส,อา,ศ,ส, ตัวต่อตัวออนไลน์
คอร์สที่กำลังสอนออนไลน์
ลำดับ สถานะห้องเรียน ชื่อนักเรียน ติวเตอร์ เริ่มวันที่ สิ้นสุดวันที่
รายละเอียดเพิ่มเติม
สอนประถม 1-3 ให้อ่านเรื่องสั้นและฟัง story ให้ได้ และสอนแบบฝึกหัดในส่วนของ Grammar ระดับประถม 4-6 สอนอ่านจับใจความ ให้สรุป story ที่ฟัง และสอนทำข้อสอบเข้ามัธยม 1
ประวัติการศึกษา
 • ม.เกษตรศาสตร์ คณะ: เกษตร
 • ม.สุโขขทัยธรรมาธิราช คณะ: ศึกษาศาสตร์(ปฐมวัย) ป.ตรี
 • ม.สุโขทัยธรรมาธิราช คณะ: ศึกษาศาสตร์ (ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา)
 • ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คณะ: ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การประถมศึกษา) ป.โท
 • ม.ศรีปทุม คณะ: ศึกษาศาสตร์ ดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) ป.เอก
 • ม.ราชภัฎ สวนสุนันทาjoint Graduate Programes U of Wolverhampton คณะ: MBA
 • ASIAN COLLEGE OF TEACHERS คณะ: Certificate TEFL/TESOl
 • ม.ธรรมศาสตร์ คณะ: Language institute Thammasat University: Cert. Of TESOL
ประวัติการทำงาน
 • โรงเรียนเอกชน ตำแหน่ง: ผู้บริหาร